Voorstellingen

Sukerswiet - Tryater In romantyske smaaksoap yn in dekôr fan minymarskes, oer gelok en ûngelok, oer goed en min

Wat lekkers stiet gelyk oan gelok. Ast fertrietlik bist, wurdst fan sûkelade wer wat fleuriger en ast dyn jierdei fierst, traktearrest op feestlike cakejes. Hjoed-de-dei is dat min. Alden wringe har yn allerhanne bochten om ‘komkommerpiratetaartsjes’ te fabrisearjen as traktaasje. Ta grutte spyt fan har bern. Wêrom kinst net allinne mar oranjekoeke en sûkerbôle ite? Wêrom kinst net altyd lokkich wêze? Soms moatst ek wat oars priuwe of ûnderfine om dêrnei it swiete wer ekstra te wurdearjen. Eefkes troch de soere appel hinne bite. It wurdt tiid dat it giftige swiet fan syn fuotstik helle wurdt en oare smaken har yntrede dogge. Sâlt, bitter, soer en skerp. 

 

Regy: Karlijn Kistemaker (sy makke earder by Tryater û.o. de 4+ foarstelling ‘Ien dei út it knisterjende libben fan in pûdsje’en de 8+ foarstelling ‘Dit wie it waar wer’) 

Plaats op mijn verlanglijst Toegevoegd aan verlanglijst

informatie

 • 1 t/m 12 maart 2021
 • Groep 1-2
 • Op school
 • Theater

WE DOEN HET SAMEN

Nadrukkelijk zoeken we samenwerking met vakdocenten en collega-instellingen uit Smallingerland en Noord-Nederland. Zo worden de muziek-, dans- en theaterlessen gegeven door gedreven docenten uit de regio en trekken we graag op met professionele gezelschappen uit het noorden. Daarnaast is het mogelijk om via dit educatieprogramma projecten af te nemen bij collega-instellingen in Drachten, zoals Poppodium Iduna en Museum Dr8888. Samen met deze cultuur- en educatiespecialisten maken en presenteren wij zo een kwalitatief en flexibel aanbod voor de scholen en bouwen we aan structureel cultuuronderwijs voor ieder niveau. Het cultuureducatieprogramma is mede tot stand gekomen door samenwerking met o.a.: Poppodium Iduna, Stichting Aerosol, Elzer Educatie, Meeuw jonge theatermakers, Dance Company 058, Het Houten Huis, Duda Paiva Company, Maas theater en Dans, Hatogkroller, Muziek Compleet, De Kleine Regenboog, Muziekopleiding Opmaat, De Verkadefabriek, Museum Dr8888, Drumschool Drachten, Johannes Reijenga, Pianoles Petra Braaksma, Laura van Hal, Het Ministerie van Onverichter Zake, Keunstwurk, One Day Artist, ID Theatre Company, en vele anderen.

Educatieprogramma Museum Dr8888

Het eductieprogramma van Museum Dr8888 is ook voor schooljaar 2021-2022 te boeken in samenwerking met De Lawei. Neem contact op via educatie@lawei.nl
 

Bekijk hier het hele programma

 

Kultuuredukaasje mei kwaliteit

KEK – oftewel Kultuur Edukaasje mei Kwaliteit - is een regeling die kwaliteit van cultuuronderwijs vergroot en zorgt dat het wordt geborgd in het curriculum van de school. Vanaf kalenderjaar 2019 kunnen basisscholen in Fryslân bij KEK2 een aanvraag doen voor een KEK-impuls.  Deze financiële impuls is bedoeld voor een creatief partnerschap tussen een school of scholen en een vakdocent of kunstenaar. Centraal in het traject staat een onderzoeksvraag. Neem voor meer informatie en mogelijkheden contact op met De Lawei.

CONTACT

Méér muziek in de klas lokaal Fryslân

Op 20 september 2018 is het Meer Muziek in de Klas Lokaal Fryslân convenant getekend door het onderwijs, cultuuraanbieders,
amateurverenigingen, poppodia, gemeentes en de Provincie Fryslân. Al deze partijen hebben een handtekening gezet om samen het
muziekonderwijs in Fryslân duurzaam te verankeren. Leer meer via onderstaande knop.

MEER

 • Educatieprogramma Museum Dr8888

  Lees verder
 • KEK2 - Kultuuredukaasje mei kwaliteit

  Lees verder
 • Méér muziek in de klas lokaal Fryslân

  Lees verder

Dankzij DE WORKSHOPS VAN
DE LAWEI, Doe ik nu aan theater!

Lees mijn verhaal

Binnenkort
in de lawei...

Schouwburg De Lawei Laweiplein 1, 9203 KL Drachten - Postbus 31, 9200 AA Drachten - email

Bewaar al je favoriete activiteiten handig met dit verlanglijstje