Ik zoek voor het:
Uitgebreider zoeken
Genre:
Onderwijs:
Soort activiteit:
Onderwijs:
Klas:
Soort activiteit:
Onderwijs:
Jaargang:
Soort activiteit:
Filter op:
 

Cultuureducatie op school

Het cultuureducatieprogramma van De Lawei is tot stand gekomen in samenspraak met leerkrachten, lokale cultuuraanbieders, kunstvakdocenten en (theater)gezelschappen. Bovendien zit het boordevol projecten, workshops en voorstellingen in alle kunstdisciplines. Er is volop keuze voor een mooi cultuureducatieprogramma voor alle leerlingen en studenten in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Steeds meer scholen geven cultuuronderwijs een serieuze plek binnen het curriculum. De grote meerderheid van de scholen in Smallingerland maakt gebruik van het aanbod. Al dan niet aangevuld met eigen initiatieven. Met het aanbod van De Lawei en extra mogelijkheden vanuit aanvullende regelingen, liggen er mooie kansen om een extra slag te maken en cultuuronderwijs op een structurele manier vorm te geven. Het passend maken van een programma voor jouw school of klas, doen we graag samen met jou. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

image

creativiteit is een spier die je moet trainen

DE LAWEI EN CULTUUREDUCATIE
In opdracht van de gemeente Smallingerland ontwikkelt en organiseert De Lawei het cultuureducatieprogramma voor kinderen en jongeren in het onderwijs. Het programma voor het onderwijs is gekoppeld aan buitenschoolse cultuureducatie, zoals muzieklessen, theaterlessen, workshops en beeldende kunst. Maar ook met het bezoek aan de podiumkunsten. Zo laat De Lawei kinderen en jongeren niet alleen in aanraking komen met kunst en cultuur, maar stimuleert hen om hun talenten te ontwikkelen en hun eigen smaak te verkennen. Door cultuureducatie in het onderwijs, in de vrije tijd en het bezoek aan podiumkunsten te verbinden, bieden we alle facetten van cultuurbeleving. De Lawei heeft de ambitie om in de komende jaren het cultuureducatieprogramma verder te ontwikkelen en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de scholen. Met als doel om samen met de scholen alle leerlingen in het voorgezet onderwijs in Smallingerland in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.

image
 

WE DOEN HET SAMEN

Nadrukkelijk zoeken we samenwerking met vakdocenten en collega-instellingen uit Smallingerland en Noord-Nederland. Zo worden de muziek-, dans- en theaterlessen gegeven door gedreven docenten uit de regio en trekken we graag op met professionele gezelschappen uit het noorden. Daarnaast is het mogelijk om via dit educatieprogramma projecten af te nemen bij collega-instellingen in Drachten, zoals Poppodium Iduna en Museum Dr8888. Samen met deze cultuur- en educatiespecialisten maken en presenteren wij zo een kwalitatief en flexibel aanbod voor de scholen en bouwen we aan structureel cultuuronderwijs voor ieder niveau. Het cultuureducatieprogramma is mede tot stand gekomen door samenwerking met o.a.: Poppodium Iduna, Stichting Aerosol, Elzer Educatie, Meeuw jonge theatermakers, Dance Company 058, Het Houten Huis, Duda Paiva Company, Maas theater en Dans, Hatogkroller, Muziek Compleet, De Kleine Regenboog, Muziekopleiding Opmaat, De Verkadefabriek, Museum Dr8888, Drumschool Drachten, Johannes Reijenga, Pianoles Petra Braaksma, Laura van Hal, Het Ministerie van Onverichter Zake, Keunstwurk, One Day Artist, ID Theatre Company, en vele anderen.

Educatieprogramma Museum Dr8888

Het eductieprogramma van Museum Dr8888 is ook voor schooljaar 2021-2022 te boeken in samenwerking met De Lawei. Neem contact op via educatie@lawei.nl
 

Bekijk hier het hele programma

 

Kultuuredukaasje mei kwaliteit

KEK – oftewel Kultuur Edukaasje mei Kwaliteit - is een regeling die kwaliteit van cultuuronderwijs vergroot en zorgt dat het wordt geborgd in het curriculum van de school. Vanaf kalenderjaar 2019 kunnen basisscholen in Fryslân bij KEK2 een aanvraag doen voor een KEK-impuls.  Deze financiële impuls is bedoeld voor een creatief partnerschap tussen een school of scholen en een vakdocent of kunstenaar. Centraal in het traject staat een onderzoeksvraag. Neem voor meer informatie en mogelijkheden contact op met De Lawei.

CONTACT

Méér muziek in de klas lokaal Fryslân

Op 20 september 2018 is het Meer Muziek in de Klas Lokaal Fryslân convenant getekend door het onderwijs, cultuuraanbieders,
amateurverenigingen, poppodia, gemeentes en de Provincie Fryslân. Al deze partijen hebben een handtekening gezet om samen het
muziekonderwijs in Fryslân duurzaam te verankeren. Leer meer via onderstaande knop.

MEER

  • Educatieprogramma Museum Dr8888

    Lees verder
  • KEK2 - Kultuuredukaasje mei kwaliteit

    Lees verder
  • Méér muziek in de klas lokaal Fryslân

    Lees verder

Dankzij DE WORKSHOPS VAN
DE LAWEI, Doe ik nu aan theater!

Lees mijn verhaal

Binnenkort
in de lawei...

Schouwburg De Lawei Laweiplein 1, 9203 KL Drachten - Postbus 31, 9200 AA Drachten - email