Voortgezet onderwijs

Het cultuureducatieprogramma voor het voortgezet onderwijs is tot stand gekomen na vele gesprekken met docenten en zit vol met projecten, workshops en voorstellingen in alle kunstdisciplines. Er is volop keuze voor een mooi cultuureducatieprogramma voor alle typen onderwijs en klassen. Het passend maken van een programma voor jouw school of klas, doen we graag samen met jou. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

HOE HET WERKT

Op de activiteitenpagina is het volledige cultuureudcatieaanbod van De Lawei te vinden. Via de filterknoppen kun je gericht naar aanbod zoeken per type onderwijs. Door de optie "uitgebreid zoeken" te gebruiken, is het vervolgens mogelijk om te filteren op genre, soort acitivteit en type onderwijs. Als je al weet wat je zoekt, kun je de zoekbalk gebruiken. 
In het educatieaanbod maken we onderscheid tussen de volgende onderdelen:

Reguliere voorstellingen en films: uit de programmering van De Lawei
Schoolvoorstellingen: onder schooltijd en geprogrammeerd op type onderwijs
Schoolfilms: onder schooltijd en geprogrammeerd op type onderwijs
Workshops: actieve kennismaking met verschillende kunstdisciplines
Rondleidingen: in De Lawei, De Expositieruimte, Museum Dr8888 of Poppodium Iduna
Projecten: verdieping van één of meerdere kunstdisciplines

Selecteer de activiteiten die passen bij jouw leerlingen, plaats die op je verlanglijst en verstuur deze naar jezelf, je collega's en/of De Lawei. Samen kijken we vervolgens welke programma´s georganiseerd gaan worden.

PRIJZEN SCHOLEN BINNEN SMALLINGERLAND

Omdat we uiteraard willen stimuleren dat leerlingen zoveel mogelijk cultuuractiviteiten kunnen volgen, werken we met pakketprijzen. Hoe meer activiteiten je voor de leerlingen organiseert, hoe voordeliger het wordt!

Pakket basis: 
€ 12 per leerling
Keuze uit 2 verschillende onderdelen
Kies per pakket maximaal 1 project en maximaal 1 voorstelling

Pakket compleet: 
€ 17 per leerling
Stel je pakket samen met 4 verschillende onderdelen
Kies per pakket maximaal 1 project en maximaal 2 voorstellingen/films

Pakket flex: 
Stel je eigen pakket samen met zoveel onderdelen als je zelf wilt

 • Reguliere voorstelling/film: € 10,- per leerling
 • Schoolvoorstelling: € 8,50 per leerling
 • Schoolfilm: € 6 per leerling
 • Project: € 15 per leerling
 • Rondleiding: € 5 per leerling
 • Workshop: € 7,50 per leerling

Voor een op maat gemaakt project worden aparte prijsafspraken gemaakt.
De Lawei is CJP-acceptant, betaling kan zowel via weborder als via een reguliere factuur.

De Lawei ontvangt van de gemeente Smallingerland financiering voor het cultuureducatieprogramma op de scholen waardoor bovenstaande gereduceerde prijzen voor scholen in Smallingerland gehanteerd kunnen worden.

PRIJZEN SCHOLEN BUITEN SMALLINGERLAND

Stel je eigen pakket samen met zoveel onderdelen als je zelf wilt:

Reguliere voorstelling/film: scholierenprijzen in overleg
Schoolvoorstelling: € 12,50 per leerling
Schoolfilm: € 8,- per leerling
Project: € 22,- per leerling
Rondleiding: € 5,- per leerling
Workshop: € 9,50 per leerling

Voor een op maat gemaakt project worden aparte prijsafspraken gemaakt.
De Lawei is CJP-acceptant, betaling kan zowel via weborder als via een reguliere factuur.

AANMELDEN

Wil je gebruik maken van het cultuureducatie-aanbod van De Lawei? Aanmelden kan door te mailen naar educatie@lawei.nl. Dat kan met een definitieve keuze, maar we helpen ook graag bij het maken van die keuze. In overleg komen we tot de beste keuze voor jouw school. Bellen mag ook op 0512-335070 (dinsdag tot en met vrijdag). Bij sommige onderdelen staat de datum vast. Andere onderdelen worden in overleg met de school gepland. Let op: bij onderdelen met een beperkte capaciteit is de volgorde van aanmelden leidend.

PLANNED CULTURE

Vanaf september 2022 werkt De Lawei met het planningssysteem 'Platform Edukaasje: Planned Culture'. Ook andere culturele instellingen in Friesland maken hier gebruik van.
Vanaf heden gaat het plannen van de culturele activiteiten via dit systeem verlopen. Alle scholen hebben een eigen account waarmee zij kunnen inloggen en het overzicht van ingekochte activiteiten en de recente planning kunnen bekijken.
Klik op de linkjes voor meer informatie over het systeem en het gebruik ervan en automatisch gegenereerde e-mails.

STAGES

De Lawei biedt aan gemiddeld 25-30 leerlingen en studenten per jaar (van alle typen onderwijs) een plek in de organisatie om werkervaring op te doen. Op bijna alle afdelingen is er een plek voor stagiairs, onder andere bij de theatertechniek, horeca, evenementen, marketing en educatie. Er is ruimte voor lange stages van een aantal maanden en korte stages van een aantal weken. Voor meer informatie over de mogelijkheden, kun je contact opnemen met personeelszaken@lawei.nl.

CULTUURCLUB OP SCHOOL

Veel leerlingen en studenten vinden het leuk om mee te denken, beslissen en organiseren als het gaat om kunst en cultuur. Als school kun je ervoor kiezen om hier vorm aan te geven in een speciale cultuurclub op school. Leerlingen onderhouden zelf contact met De Lawei en promoten de projecten en voorstellingen die de school afneemt bij De Lawei onder hun medeleerlingen. De Lawei kan ondersteunen bij het opzetten van een cultuurclub, door mee te denken en exclusieve activiteiten voor de cultuurclub te organiseren zoals een rondleiding en voorstellingsbezoek.

CJP CULTUURKAART

Leerlingen kunnen met hun CJP kaart op individuele basis korting krijgen op de voorstellingen in De Lawei.

Bezoek voorstelling in De Lawei

Als je met je leerlingen een voorstelling in De Lawei bezoekt, gelden er een aantal richtlijnen om het bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen.
De richtlijnen kan je teruglezen door op de volgende link te klikken "Richtlijnen theaterbezoek".

WE DOEN HET SAMEN

Nadrukkelijk zoeken we samenwerking met vakdocenten en collega-instellingen uit Smallingerland en Noord-Nederland. Zo worden de muziek-, dans- en theaterlessen gegeven door gedreven docenten uit de regio en trekken we graag op met professionele gezelschappen uit het noorden. Daarnaast is het mogelijk om via dit educatieprogramma projecten af te nemen bij collega-instellingen in Drachten, zoals Poppodium Iduna en Museum Dr8888. Samen met deze cultuur- en educatiespecialisten maken en presenteren wij zo een kwalitatief en flexibel aanbod voor de scholen en bouwen we aan structureel cultuuronderwijs voor ieder niveau. Het cultuureducatieprogramma is mede tot stand gekomen door samenwerking met o.a.: Poppodium Iduna, Stichting Aerosol, Elzer Educatie, Meeuw jonge theatermakers, Dance Company 058, Het Houten Huis, Duda Paiva Company, Maas theater en Dans, Hatogkroller, Muziek Compleet, De Kleine Regenboog, Muziekopleiding Opmaat, De Verkadefabriek, Museum Dr8888, Drumschool Drachten, Johannes Reijenga, Pianoles Petra Braaksma, Laura van Hal, Het Ministerie van Onverichter Zake, Keunstwurk, One Day Artist, ID Theatre Company, en vele anderen.

Educatieprogramma Museum Dr8888

Het eductieprogramma van Museum Dr8888 is ook voor schooljaar 2021-2022 te boeken in samenwerking met De Lawei. Neem contact op via educatie@lawei.nl
 

Bekijk hier het hele programma

 

Kultuuredukaasje mei kwaliteit

KEK – oftewel Kultuur Edukaasje mei Kwaliteit - is een regeling die kwaliteit van cultuuronderwijs vergroot en zorgt dat het wordt geborgd in het curriculum van de school. Vanaf kalenderjaar 2019 kunnen basisscholen in Fryslân bij KEK2 een aanvraag doen voor een KEK-impuls.  Deze financiële impuls is bedoeld voor een creatief partnerschap tussen een school of scholen en een vakdocent of kunstenaar. Centraal in het traject staat een onderzoeksvraag. Neem voor meer informatie en mogelijkheden contact op met De Lawei.

CONTACT

Méér muziek in de klas lokaal Fryslân

Op 20 september 2018 is het Meer Muziek in de Klas Lokaal Fryslân convenant getekend door het onderwijs, cultuuraanbieders,
amateurverenigingen, poppodia, gemeentes en de Provincie Fryslân. Al deze partijen hebben een handtekening gezet om samen het
muziekonderwijs in Fryslân duurzaam te verankeren. Leer meer via onderstaande knop.

MEER

 • Educatieprogramma Museum Dr8888

  Lees verder
 • KEK2 - Kultuuredukaasje mei kwaliteit

  Lees verder
 • Méér muziek in de klas lokaal Fryslân

  Lees verder

Dankzij DE WORKSHOPS VAN
DE LAWEI, Doe ik nu aan theater!

Lees mijn verhaal

Binnenkort
in de lawei...

Schouwburg De Lawei Laweiplein 1, 9203 KL Drachten - Postbus 31, 9200 AA Drachten - email